Hàu rim tỏi ớt – Hũ 100gr

Giá tham khảo: 195.000

Khối lượng: 100gr

Giá tham khảo: 195.000

Danh mục:

Huế: 106/19 Nguyễn Trường Tộ, Phường Vĩnh Ninh, Tp Huế